0155460620    info@smartwatersverige.seSå enkelt skyddar du dina värdeföremål

      
Instruktionsfilm


 
"Ungefär 100 000 hushåll i Sverige har skaffat sig märkDNA nu. Endast ett 10-tal av dessa hushåll har blivit utsatta för inbrott. De professionella hälarna har egna UV-lampor så att de kan se stöldmärkningen. Och de vill inte bli ihopkopplade med inbrott. Märk-DNA skrämmer tjuvarna eftersom prylar som är märkta inte går att sälja lika lätt."

Göran Landvall, Kommissarie och verksamhetsspecialist bostadsinbrott på Polisens Nationella operativa avdelning, NOA

Vad säger våra kunder

Som en förebyggande åtgärd installerade vi SmartWater DNA-spray i våra bilar i slutet av förra året och vi har snabbt sett resultat i form av en halvering av inbrotten i våra distributionsfordon i Stockholm. När gärningsmannen och godset har träffats av DNA-sprayen så kan de spåras av Polisen.

Alexis Larsson, Säkerhet & Reklamationer

   

Vi är övertygade om att stölderna av märkta produkter kommer att minska, samtidigt som chansen att återfå stulna objekt via polismyndigheten kommer att öka. Denna insats kommer att minska både Peabs och samhällets skadekostnader för tillgreppsbrott.

Peter Martin, Koncernsäkerhetschef PEAB.

   

Vi är väldigt nöjda med det som levererats från SmartWater och vi har sett en kraftig minskning i stölder av koppar där vi har stöldskyddsmärkt med SmartWater MärkDNA.

Lennart Edvardsson, TeliaSonera Skanova